top of page

Available Services

2021

זכייה בפרס ירושלים לאחדות ישראל, על פתיחת דלת של אחדות ובניית קהילה לכל  אדם וחיזוק החוסן הלאומי

2018

 

זכייה באות הנשיא להתנדבות

2023

בית הספר התיכון למנהיגות כוכבי המדבר זכה בפרס בן גוריון לחינוך לממלכתיות, דמוקרטיה וחיים בשותפות 

2018

זכייה בפרס התקווה הישראלית  מאוניברסיטת בן גוריון בנגב 

2023

המייסדים השותפים שלנו, מתן יפה וד"ר מוחמד אלנבארי, זכו בפרס ויקטור ג'יי גולדברג לשלום במזרח התיכון 

2019

זכייה בפרס זוסמן-ג'וינט למצוינות בתחום השירותים החברתיים בישראל

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page