top of page

קמפוס חוסידמן לפיתוח מנהיגות בדואית 

מודל כפר הנוער הישראלי

מודל ייחודי המאפשר להאיץ תהליכים חינוכיים בשל היותו מסגרת טוטאלית שבה חיים התלמידים לצד הצוות המקצועי. התפיסה החינוכית המובילה הינה תפיסה הוליסטית העוסקת בחיבורים שבין חינוך פורמלי לבלתי פורמלי ושמה דגש על החיבור בין התפתחות החברתית לצד ההתפתחות הרגשית.  

כוכבי המדבר

בכפר הכוכבים יפתחו כישורי חיים הכרחיים להצלחתם כבוגרים, ירכשו את השפה העברית, יחזקו  את הביטחון העצמי שלהם ויכולת הביטוי, ייצרו קשרים חברתיים משמעותיים, ירכשו מקצוע רלוונטי למאה עשרים ואחד, ויחזקו  את זהותם המורכבת כבדואים-ישראלים.

כפר הנוער יאפשר לכוכבי המדבר להגשים את החזון הלכה למעשה בדרך האולטימטיבית. התהליכים לבטח יהיו תהליכי עומק אישים וקבוצתיים משמעותיים,  בזכות הנוכחות האינטנסיבית בתנאי פנימייה מלאים. מציאות זו תבטיח את היווסדה של שכבת מנהיגות משמעותית עם מספר גדול של כוכבים וכוכבות.

בקמפוס חוסידמן יהיו:

תיכון כוכבי המדבר למנהיגות
לכיתות ז'-י"ב
Incubator for Leadership
Dorms
Sports Facilities
Graduate Center
Dining Hall
Health Clinic
Management Offices
Staff Housing

החזון הופך למציאות

יצאנו לדרך בהקמת קמפוס חוסידמן, הבית של כפר הנוער כוכבי המדבר. הקמפוס נבנה על שטח המשתרע על 60 דונם בין רהט לבית קמה. שלב התשתיות הסתיים והחל שלב הבנייה, כך שהקמפוס צפוי לפתוח את שעריו בסוף שנת 2024.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרויקט יחודי מסוגו בעולם אשר ישפיע על עתיד הקהילה הבדואית בנגב ומדינת ישראל ככלל.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם יעל yael@desertstars.org.il

bottom of page